Gyülekezeti alkalmak


Heti alkalmak

Istentisztelet: vasárnap 10 óra
Kishittan: vasárnap 10 óra
Nagyhittan:

  • vasárnap 11.15 óra
  •  kedd 14.15 óra
  •  kedd 16.00 óra
  •  kedd 16.45 óra

Felnőtt bibliaóra: kedd 15 óra és 18.00 óra Videó megtekintése a Felnőtt Bibliaóráról >>

Havonkénti alkalmak

Családi istentisztelet, utána gyülekezeti hejdejó: hónap első vasárnapja, 10 óra – úrvacsorai
Ifjúsági alkalom imaközösséggel: hónap második keddje 17.30 óra (gitár- és énektanulási lehetőséggel)
Taizé ima-ének együttlét: hónap második keddje, este 18 óra. További részletek >>
Női és férfi Kör: minden hónap második keddjén 18.30

Éves alkalmak

Tanévnyitó istentisztelet: szeptember első vasárnap 10 óra úrvacsorai alkalommal, szeretetvendégséggel
Misszió napok – Deák tér: október
Reformációi istentisztelet: október 31. 18.óra
Mikulás-ünnepség: december első vasárnap 10 óra
Karácsonyi szeretet-együttlét, gyermekek szolgálatával: Szenteste, 16 óra
Óév este hálaadó istentisztelet: 16 óra
Ökumenikus imahét: január
Húsvéti ünneplés – meglepetés a gyerekeknek: Húsvét vasárnapja, 10 óra
Gyülekezeti csendesnapok (minden korosztálynak): április
Egyházkerületi családi missziói nap: május
Konfirmáció: Pünkösd
Templomlátogató nyílt nap: június első vasárnapja, 10 óra
Templomkerti parti, gyermek alkalom: június

 

Szeretettel kérem Hittestvéremet, írja be naptárába alkalmainkat,
jöjjön el a mindenható Isten drága együttléteire!